Forskningsudgivelse

Tema-atlas

Med Århus som eksempel viser en samling atlasblade, hvilke muligheder kommunerne har for at lave digitale computerkort ved hjælp af GIS-teknologi ud fra allerede registrerede oplysninger.

Med Århus som eksempel viser de forskere Ole Michale Jensen og Samo Olsen i en samling atlasblade, hvilke muligheder kommunerne har for at lave digitale computerkort ved hjælp af GIS-teknologi ud fra allerede registrerede oplysninger, der knytter sig til adresser i kommunen. Det er især på forbrugsområdet, der kan tegnes nye og interessante kort.
Atlasset er samtidig en illustration af de muligheder, som tegner sig i kommunerne for at udnytte eksisterende registerdata i forbindelse med planlægning og byudvikling.

Sammenfatning

Download udgivelsen: Tema-atlas (2003)

Forskere

Ole Michael Jensen

Samo Olsen

Sidst opdateret 29. juni 2016