Forskningsudgivelse

Renovering af danske parcelhuse – eksisterende viden og nye erfaringer

De danske parcelhuse står for en væsentlig del af det samlede danske energiforbrug, og derfor er der stort politisk fokus på, hvordan energirenovering af disse huse kan fremmes.

Denne rapport præsenterer de erfaringer, som kommuner og forsyningsselskaber har med at motivere parcelhusejere til at energirenovere. Rapporten viser, at kommuner og forsyningsselskabers forståelse af boligejerne i vid udstrækning harmonerer med den internationale forskning.

Rapporten peger på, at direkte henvendelse til boligejerne har stor effekt, men også er ressourcekrævende, og at mere kollektive og netværksbaserede tilgange derfor kan være relevante.

Det fremhæves endvidere, at den førte energipolitik sjældent er tilstrækkeligt opmærksom på, at brugernes adfærd betyder mindst lige så meget for det faktiske energiforbrug, som bygningernes tekniske egenskaber.

Se eller download rapporten 'Renovering af danske parcelhuse – eksisterende viden og nye erfaringer' (2015)

Sidst opdateret 23. juni 2015