Nyt atlas viser vejen til energirenovering

Det interaktive kort over Danmarks parcelhuse viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem. Det mentale og økonomiske overskud til at energirenovere er større i byerne end på landet, men behovet for at energirenovere er omtrent lige stort begge steder.

Det interaktive kort over Danmarks parcelhuse viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem. Det mentale og økonomiske overskud til at energirenovere er større i byerne end på landet, men behovet for at energirenovere er omtrent lige stort begge steder.

Det fremgår af en kortlægning af parcelhusenes energitilstand og deres ejeres socioøkonomiske forhold, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har foretaget.

Læs pressemeddelelsen: Nyt atlas viser vejen til energirenovering (juni 2016).

Nyt atlas viser vejen til energirenovering

Det interaktive parcelhusatlas skal hjælpe kommunerne med at fremme energirenovering i parcelhusområder. Illustration: SBi.

Forskere

Jesper Ole Jensen, Elvira Bräuner, Kirsten Gram-Hanssen, Jacob Norvig Larsen

Anders Rhiger Hansen, Anne Gro Stensgaard

Sidst opdateret 15. juni 2016