Forskningsudgivelse

På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

Sammenfatning af diskussion på byplanseminar i 1992.

Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vor egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv. Under overskriften "På kant med naturen - om byøkologi og det åbne land" blev disse emner diskuteret på et byplanforskerseminar i oktober 1992.

Publikationen: På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land (1993) er udsolgt.

Forskere

Jens Schjerup Hansen (red)

Sidst opdateret 29. juni 2016