Forskningsudgivelse

Elforbrug til IKT

I rapporten opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af apparater må forventes fortsat at stige.

I rapporten opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD, spillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af apparater må forventes fortsat at stige.

Der opstilles og argumenteres for ét scenarie med en forventning om fortsat kraftig vækst i antal og brug og ét scenarie med forventning om mere moderat vækst.

De to scenarier indikerer at henholdsvis 37 % (lavt scenarie) og 45 % (højt scenarie) af de danske boligers årlige elforbrug i år 2015 vil gå til informations- og kommunikationsteknologi.

Formålet med scenarierne er ikke at forudsige, hvordan den faktiske udvikling vil blive, men at opstille beregninger på mulige elforbrugskonsekvenser af nogle sandsynlige udviklinger. Scenarierne skal dermed ses som bidrag til energipolitiske overvejelser om håndteringen af IKT området.

Se eller download rapporten: 'Elforbrug til IKT' (2009).

Se pressemeddelelsen: 'Om fem år har vi fordoblet elforbruget til IKT' (20.10. 2009).

Artikel i Forsk26: Elforbrug til IKT fordoblet om fem år (11.2009)

Forskere

Kirsten Gram-Hanssen, Toke Haunstrup Christensen

Troels Fjordbak Larsen

Sidst opdateret 03. november 2009