Ph.d. afhandling

Miljøproblematikken i et identitets- og læringsperspektiv

Forbrugsideologien er en væsentlig årsag til globale og lokale miljøproblemer, hævder Karsten Bruun Hansen i sin ph.d.-afhandling.

Mange vil gerne tage hensyn til miljøet i hverdagen, men det er vanskeligt, fordi miljøhensyn står i modsætning til den enkeltes materielle selvrealisering, som er blevet en vigtig mekanisme i identitetsopbygningen i forbrugersamfundet.

Forbrugsideologien er en væsentlig årsag til globale og lokale miljøproblemer, hævder Karsten Bruun Hansen i sin ph.d.-afhandling.

Den politiske satsning på miljøproblematikken i 1990'erne fejlede i forhold til at få befolkningen til at ændre adfærd i en mere miljøvenlig retning. Det skyldes, at miløproblematikken blev solgt ud fra konceptet 'miløoplysning til borgerne', hvor myndighederne kun informerede og ikke gik i dialog med befolkningen. Men en folkelig forankring opstår kun nedefra. Miljøsagen skal derfor gøres alment tilgængelig og tage udgangspunkt i den enkeltes dagligdag.

Bestil eller download udgivelsen: Miljøproblematikken i et identitets- og læringsperspektiv (2002)

Artikel i FORSK09: 'Forfejlet formidling af miljøproblematikken' (12.2002)

Forskere

Karsten Bruun Hansen

Sidst opdateret 30. marts 2006