Forskningsudgivelse

Livsstil og energiefterspørgsel

Der kan registreres store forskelle i energiforbruget i danske boligområder.

Der kan registreres store forskelle i energiforbruget i danske boligområder. Udgangspunktet for analysearbejdet i denne undersøgelse, er en GIS-database, hvor ressourceforbrug, bygnings- og befolkningsoplysninger indgår. Databasen åbner mulighed for at sætte størrelsen af det registrerede forbrug i forbindelse med indtægt, uddannelse, boligforbrug, aldersfordeling og husstandsstørrelse mv. Resultatet af undersøgelsen peger på, at livsstilsforskelle, dvs. den omstændighed, at byens forskellig boligkvarterer befolkes af forskellige livsstilsgrupper, bidrager væsentligt til at forklare de registrerede forbrugsforskelle.

Download publikationen: Livsstil og energiefterspørgsel (2002)

Pressemeddelelse: Et spørgsmål om stil (20.12.2000)

Sidst opdateret 24. juni 2016