Ph.d. afhandling

Livsstil, boform og ressourceforbrug

De store forskelle på forbruget af vand, varme og el mellem forskellige boligområde og husstande i samme område skyldes kun i begrænset grad forskelle i beboernes miljøbevidsthed.

De store forskelle på forbruget af vand, varme og el der forekommer mellem forskellige boligområder og mellem husstande inden for samme område skyldes kun i begrænset grad forskelle i beboernes miljøbevidsthed. De helt afgørende forskelle skyldes meget forskellige måder at bruge boligen på. Et højt forbrug er derfor ikke nødvendigvis et udtryk spild og sløseri.

Det fremgår af denne ph.d.-afhandling af civilingeniør Jesper Ole Jensen, der gennem forbrugsmålinger i 35 forskellige boligområder i Århus har kortlagt årsagerne til de store variationer i forbruget.

Alligevel kan der opnås miljøgevinster ved, at forbrugerne i hverdagen handler mere miljøvenligt, men der er behov for, at de miljøvenlige produkter smider den grønne kappe og mere signalerer 'normalitet', 'almindelighed' og 'nemhed', frem for at signalere 'miljøbevidsthed', 'anderledeshed' og 'etik'.

Udgivelsen: Livsstil, boform og ressourceforbrug (2002) er udsolgt

Pressemeddelelse: 'Miljøbevidsthed er ikke det afgørende' (07.11.2002)

Artikel i FORSK08: 'Miljøbevidsthed er ikke afgørende' (09.2002)

Forskere

Jesper Ole Jensen

Sidst opdateret 24. juni 2016