Komfortkrav modarbejder varmebesparelser

Professor Kirsten Gram-Hanssen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har netop fremlagt en ny analyse med en række bud på årsagerne til, at der er markant forskel mellem det beregnede og det målte varmeforbrug i enfamiliehuse.

Byggebranchen promoverer energieffektivisering af boliger med, at det ikke kun giver varmebesparelser, men også bedre komfort. Netop den bedre komfort kan imidlertid være en af årsagerne til, at vi faktisk ikke realiserer de varmebesparelser, som man skulle forvente i takt med, at byggeriet bliver stadig mere energieffektivt. Og det kan være en bombe under de politisk fastlagte klimamål. Vi får svært ved at nå klimamålene uden en markant reduktion af energiforbruget til rumopvarmning, der tegner sig for over en tredjedel af det danske energiforbrug.

Læs pressemeddelelse 4. april 2016

Sidst opdateret 04. april 2016