Forskningsudgivelse

Internet og strømforbrug

Undersøgelsen viser, at en tur på internettet koster 50% mere i energi, end man kan se på elmåleren. Det skjulte elforbrug udhuler effekten af strømsparende apparater.

Projektet undersøger aktuelle udviklingstendenser og fremtidsperspektiver inden for informations- og kommunikationsteknologi (ICT) og gennemfører interviews med forskellige typer husstande. Undersøgelsen munder ud i en beskrivelse af de energimæssige konsekvenser af husstandes brug af ICT samt anbefalinger til indsatsen for at reducere energiforbruget knyttet til ICT, herunder råd til elselskabernes sparekampagner mv.

Se resultaterne i 'Residential ICT related energy consumption which is not registered at the electric meters in the residences'. (2008).

Se omtale af forskningsresultatet på Videnskab.dk: ' Internettet truer miljøet' (jan. 2009).

Projekter er et delresultat i det overordnede projekt: 'Adfærdsmæssige og tekniske potentialer for energirigtig udvikling af husholdningers ICT-løsninger', hvor IT Energy A/S, Nesa A/S, Energirådgiveren og Lokal Energi i Århus deltager i projektet foruden SBi.

Se også: 'Domestication of information in an energy perspective'. (2008).


Sidst opdateret 12. januar 2009