Hverdagslivets rutiner - mellem fysiske, sociale og kulturelle strukturer

Analyse af interview med 50 persoener med fokus på hvordan hverdagens rutiner med betydning for energiforbruget opstår, vedligeholdelse og forandres.

Der bruges årligt store beløb på kampagner og oplysning, for at befolkningen skal få mere energibesparende vaner. Selv små ændringer i de daglige rutiner kan få stor betydning for Danmarks samlede energiforbrug, men spørgsmålet om, hvordan hverdagens rutiner skabes og ændres, er forskningsmæssigt underbelyst. I dette projekt tages der udgangspunkt i 50 kvalitativ forskningsinterview med et bredt udsnit af befolkningen. Interviewene er gennemført i tidligere projekter omhandlende forskellige aspekter af husholdningers energiforbrug og de er analyseret i forhold til disse projekters specifikke formål. I dette projekt gennemføres en tværgående analyse af disse interview med speciel fokus på, hvordan hverdagens rutiner med betydning for energiforbruget opstår, vedligeholdes og forandres.

Interviewanalysen gennemføres parallelt med, og styres af, et teoretisk arbejde omkring praksisbegrebet og forståelsen af rutiner. Det teoretiske arbejde bygger på en forståelse af hverdagslivets handlinger som udspændt mellem fysiske, sociale og kulturelle strukturer. Disse strukturer indoptages ubevidst i de kropslige handlinger i hverdagens rutiner, men forståelsen levner samtidig også rum for individuelle valg og forandringer. Arbejdet publiceres  i en dansk monografi samt to internationale artikler.

Målgruppe: Det danske og internationale forskningsmiljø

Samarbejdspartnere: Gennem dansk studiekreds om hverdagsliv og teknologi på DTU og konferencedeltagelse i forbrugsworkshop under ESA (European Sociological association) samarbejdes meddanske og internationale forskere.

Rekvirent: Forskningsrådet for Samfund og erhverv

Sidst opdateret 22. maj 2008