Forskningsudgivelse

Husholdningers energi- og vandforbrug

Detaljerede statistiske analyser af en database med ca. 50.000 husstandes el-, vand- og varmeforbrug kombineret med socio-økonomiske og bygningsmæssige baggrundsvariable.

Der en politisk målsætning om at reducere den tredjedel af landets energi- og vandforbrug, som finder sted i husholdninger. Som udgangspunkt er det derfor nødvendigt med et indgående kendskab til, hvad der styrer dette forbrug. I rapporten fremlægges analyser af en internationalt set unik database med ca. 50.000 husstandes el-, vand- og varmeforbrug koblet med socio-økonomiske oplysninger om beboerne samt oplysninger om deres bolig.

Download udgivelsen: Husholdningers energi- og vandforbrug (2005)

Sidst opdateret 24. juni 2016