Forskningsudgivelse

Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse

I denne rapport sammenlignes teoretisk beregnet og målt energiforbrug for danske parcelhuse.

Sammenligningen viser en klar sammenhæng mellem brugeradfærd og bygningens energieffektivitet: Jo mere energieffektivt vi bor, jo mindre sparer vi på energien. Denne sammenhæng diskuteres og forklares ud fra en samfundsvidenskabelig forståelse af brugeradfærd. Rapporten peger på, at fortsatte stramninger i bygningsreglementet ikke nødvendigvis er den væsentligste vej mod fortsatte energibesparelser i vores bygninger.

Hent rapporten 'Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse' (2016)

Sidst opdateret 04. maj 2016