Fattige og lavt uddannede sparer på varmen

Ny forskning viser, at indtægt, uddannelse og varmeforbrug følges ad.

Ny forskning viser, at indtægt, uddannelse og varmeforbrug følges ad.

Indtægt, uddannelsesniveau og vores forældres forbrugsvaner har betydning for, hvor meget vi skruer op for varmen i vores boliger. Og det er de lavt lønnede og lavt uddannede husstande, som er bedst til at spare på varmen.

Det viser en ny ph.d.-afhandling, hvor sociolog Anders Rhiger Hansen fra SBi har undersøgt statistiske sammenhænge mellem varmeforbrug og forskellige sociale forhold i enfamilieshusstande i Danmark. Undersøgelsen er baseret på registermateriale, der omfatter 1,2 millioner observationer fordelt over to år.

Blandt konklusionerne i afhandlingen er bl.a., at husstande med voksne, der kun har en grundskoleuddannelse, bruger næsten fire procent mindre varme end akademikerhusstande – også når der er korrigeret for det forhold, at højt uddannede ofte bor bedre end lavt uddannede. På samme måde viser det sig, at husstande med en årsindkomst på 200.000 kroner bruger næsten fem procent mindre varme end husstande med den dobbelte årsindkomst.

”Økonomiske faktorer er en del af forklaringen, men nedarvede vaner spiller også en væsentlig rolle”, siger Anders Rhiger Hansen. Han har nemlig tillige undersøgt generationsforskelle og vist, at voksne personers varmeforbrugsmønstre i meget høj grad svarer til deres forældres varmeforbrugsmønstre.

Sidst opdateret 21. marts 2017