Forskningsudgivelse

Boligers energiforbrug - sociale og tekniske forklaringer på forskelle

SBi har undersøgt en række ensartede tæt-lav boliger i Albertslund, som på trods af ensartetheden viser store forskelle i energiforbrug.

Boligers el- og varmeforbrug afhænger både af hvordan vi bruger vores bolig, og boligens tekniske beskaffenhed. Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgt en række ensartede tæt-lav boliger i Albertslund, som på trods af ensartetheden viser store forskelle i energiforbrug.

På baggrund af tekniske beregninger, spørgeskemaer og interview kan det siges, at de store forskelle i varmeforbrug væsentligst skyldes bygningsmæssige forskelle.
Forskellene i elforbrug afhænger af, hvor mange apparater den enkelte husstand har, og hvor meget de bruges, men ikke af apparaternes energieffektivitet.

Samtidig kan det ses, at beboernes holdning til forbrug er afgørende for størrelsen af deres energiforbrug, men denne holdning er langt fra altid begrundet i en bestemt holdning til miljøet.

Konklusioner

Bestil eller download: Boligers energiforbrug – sociale og tekniske forklaringer på forskelle (2003)

Pressemeddelelse: Færre elapparater gavner miljøet (29.10.2003)

Artikel i FORSK12: Færre elapparater gavner miljøet (10.2003)

Sidst opdateret 29. januar 2007