Forskningsudgivelse

Barrierer for implementering af energibesparende foranstaltninger i det almene boligbyggeri

Der er identificeret potentialer for betydelige energibesparelser i den almene boligsektor, primært gennem tekniske installationer, men også gennem adfærd.

Der er identificeret potentialer for betydelige energibesparelser i den almene boligsektor, primært gennem tekniske installationer, men også gennem adfærd. Det viser et projekt, der blev ledet af Rambøll og udført i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut, BL (Boligselskabernes Landsforening), DAB (Danske almennyttige boligselskab), KAB (Bygge- og boligadministration) og Rambøll. Projektet er afsluttet med publikationen: 'Barrierer for implementering af energibesparende foranstaltninger i den almene boligsektor', udgivet af Rambøll.

Sidst opdateret 06. marts 2006