Forskningsudgivelse

Varmeforbrug i nye bygninger opført i perioden 2010-2013

Rapporten har kun fokus på at analysere varmeforbrugsdata for nye boligbyggerier, der forsynes med fjernvarme eller naturgas.

Rapporten ligger i forlængelse af projektet 'Evaluering af lavenergihuse 2015 og 2020'. 

De fundne resultater er desuden sammenlignet med en tilsvarende analyse foretaget af Dansk Fjernvarme. Omfanget af brugbart data er stadig meget begrænset og derfor er resultaterne behæftet med nogen usikkerhed.

For at evaluere lavenergihuses varmeforbrug er varmeforbruget i standardbyggeri også analyseret.

I rapporten er kun analyseret, hvad varmeforbruget har været. Der er således ikke gået i dybden med årsager til, at forbruget er højere eller lavere end forventet ved den teoretiske beregning, der ligger bag energimærket.

Læs rapporten: 'Varmeforbrug i nye bygninger opført i perioden 2010-2013' (2016)

Forskere

Jesper Kragh

Sidst opdateret 09. marts 2016