Udvikling og demonstration af Danmarks første lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus på elforbrug

Evaluering af EnergiMidts nye administrationsbygning med henblik på energiforbrug og brugertilfredshed.

Da EnergiMidt i 2008 skulle bygge ny administrationsbygning i Silkeborg, blev det gjort efter kravene for lavenergiklasse 1-byggeri (nu ca. lavenergiklasse 2015) og ikke datidens standardkrav i BR08. Det blev anslået, at bygningen ville koste ca. 11 mio. kroner mere for at kunne leve op til kravene i lavenergiklasse 1. Merprisen blev imidlertid ca. 14 mio. kroner, ud af et samlet budget på ca. 70 mio. kroner, især fordi der undervejs i processen blev foretaget nogle ombygninger, og det derfor blev nødvendigt at ændre de tekniske systemer.

Den nye kontorbygning er blevet evalueret i forhold til medarbejdernes oplevelser og energiforbrug. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem bl.a. seniorforsker Henrik N. Knudsen, SBi og Carl Stephansen, EnergiMidt og med økonomisk støtte fra Elforsk.

Se rapporten: Udvikling og demonstration af Danmarks første lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus på elforbrug' (2012). (Udgivet af EnergiMidt).

Se artiklen: Lever lavenergibyggeri op til forventningerne? (HVAC Magasinet 2013)

Artikel i Forsk 34: Gode potentialer i den første kontorbygning opført efter lavenergiklasse 2015 (01.2013)

Kontakt

Henrik N. Knudsen, Carl Stephansen, Thomas Busk Rhode, Allan Nielsen

Sidst opdateret 01. juli 2013