Forskningsudgivelse

Passivhuse i dansk kontekst. Vejledning, hjælpeværktøj og eksempler

Formålet med denne rapport er at lette realiseringen af passivhuse i Danmark, jævnfør passivhuskonceptet fra Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland.

Formålet med denne rapport er at lette realiseringen af passivhuse i Danmark, jævnfør passivhuskonceptet fra Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland.

Specifikt til projektering af passivhuse er udviklet energiberegningsprogrammet PHPP,
som er blevet grundigt evalueret igennem målinger på et stort antal bygninger opført i og uden for Tyskland, og som anvendes til at eftervise, at et projekt overholder kravene til passivhuse. I byggeprojekter i Danmark kræves dog oftest også en beregning baseret på Be06. Derfor er der i dette projekt udviklet et konverteringsprogram, som med brugerens tilføjelser og tilpasning oversætter den ene beregning til den anden.

I rapporten trækkes der paralleller mellem de to energiberegningsprogrammer, således danske designere kan blive bekendt med vigtige og afgørende forskelle imellem de to programmer. Endvidere diskuteres passivhuskriterierne i relation til energiklasserne i det danske bygningsreglement.

I anden del af rapporten vises eksempler på en række passivhuse beregnet i PHPP og i
Be06.

SBi har deltaget i udarbejdelsen af rapporten 'Passivhuse i dansk kontekst, Vejledning, hjælpeværktøj og eksempler' (2008), der er udgivet af det rådgivende ingeniørfirma Ellehauge & Kildemoes.

Sidst opdateret 18. november 2009