Netværk om lavenergibyggeri

Netværkets opgave er at styrke forskning og udvikling af integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet.

Fremadrettet er det regeringens målsætning at skærpe energikravene yderligere med ca. 25 % i 2010 og fortsætte stramningerne i 2015, som beskrevet i handlingsplan for en fornyet energispareindsats. Byggeforskningen kan hjælpe byggeriet med at leve op til de nye og kommende skærpede energikrav ved at samarbejde tværfagligt om udvikling af lavenergiløsninger. 

 Netværkets mission er at styrke samarbejdet om forskning og udvikling vedrørende vidtgående energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger. Netværket vil stimulere udviklingen af integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet ved at bringe de forskellige aktører i form af videninstitutioner, byggevareproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter og udførende sammen i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Den overordnede mission er således at muliggøre en større anvendelse af forskningsbaseret viden i byggeerhvervet til løsning af de højteknologiske problemstillinger, der er i forbindelse med udviklingen af integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet.

Netværkets vision er at der ved en kontinuerlig udvikling af energirigtige og sunde løsninger til byggeriet, skabes grundlag for at alle nye bygninger og eksisterende bygninger der renoveres gennemgribende fra og med 2020 kan nøjes med et så lille energibehov, at det vil kunne komme fra vedvarende energisystemer. Kort sagt: Velfungerende bygninger med godt indeklima, men uden behov for energi fra fossile brændsler. 

Det primære udbytte ved deltagelse i netværkets aktiviteter er hjælp til udviklingen af integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet. Dette gøres ved at netværkets kerneaktører i samarbejde med virksomheder og øvrige netværksdeltagere identificerer indsatsområder, strategiudvikler og udvikler FoU samarbejder, projekter og ansøgninger indenfor området integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet. Sideløbende kan virksomhederne deltage i diverse møder, kurser og seminarer vedrørende den nyeste uden- og indenlandske viden, forskningsresultater og udviklinger vedrørende lavenergibygninger.

Intern projektleder: SOA

Målgruppe: Byggebranchen bredt

Samarbejdspartnere: DTU, AAU, TI og byggebranchen

Rekvirent: DTU (Videnskabsministeriet)

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 22. maj 2008