Forskningsudgivelse

Energibesparelser i nybyggeriet

Rapporten dokumenterer, hvor langt det er muligt at reducere varme- og energibehovet i nybyggeriet ved at forbedre kendte og almindeligt anvendte byggetekniske løsninger.

Rapporten dokumenterer, hvor langt det er muligt at reducere varme- og energibehovet i nybyggeriet ved at forbedre kendte og almindeligt anvendte byggetekniske løsninger. Rapporten beskriver desuden, hvor der er behov for udvikling af nye løsninger for at kunne opfylde målsætningen i Energi 21 om yderligere 33 procent reduktion af varmebehovet i nybyggeriet og om reduktion af elforbruget.

Download publikationen: Energibesparelser i nybyggeriet (2001)

Andre publikationer om emnet:

Reduktion af varmebehovet i kontorbyggeri (1996)

Energi og arkitektur - en eksempelsamling af nyere byggerier (1995)

Energiforbruget i nyere enfamiliehuse (1995)

Lavenergihuse i praksis (1993)

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 20. juni 2016