Passiv-huse i Stenløse

Byggeriet i "Stenløse Syd" skal vise, at det er muligt at opføre lavenergiboliger herunder boliger med en energiramme på 28 kWh/m2/år svarende til de tyske passiv huse. Formålet med forskningsprojektet er at sikre, at der opnås det bedst mulige resultat for byggeriet og at resultaterne vil kunne udnyttes af andre.

Stenløse Kommune (fra 1. januar 2007 Egedal Kommune) har iværksat en ny ambitiøs udbygningsplan for nyudstykningen "Stenløse Syd" i 2005. Planen og servitutterne på de udbudte byggegrunde kræver, at der opføres lavenergibyggeri, og anbefaler passiv-husbyggeri. I første fase skal der opføres ca. 250 boliger, samt ældreboliger og børneinstitution. I den følgende fase opføres yderligere 500 boliger.

Formålet med forskningsprojektet er at sikre, at der opnås det bedst mulige resultat for byggeriet, samt at sikre at resultaterne fra byggeriet vil kunne udnyttes af andre. Projektet skal vise, at det ved anvendelse af lavenergiteknologi (isolering, lavenergivinduer og varmegenvinding), er muligt at opføre boliger til den moderne familie med en energiramme på 28-47 kWh/m2/år. Nettorumvarmebehovet er for lavenergibyggeriet sat til 35% og for passiv-husene til 70% under niveauet i BR's energibestemmelser 2006. Omregnet til energirammerne i det foreliggende udkast til nye energibestemmelser i BR svarer det til et rammeforbrug, der er hhv. 30% under lavenergibyggeri klasse 2 og 35% under klasse 1.

Byggerierne vil i øvrigt blive opført på almindelige vilkår og skal som sådan være teknisk og økonomisk konkurrencedygtige, ligesom der vil blive lagt vægt på at byggerierne får en arkitektonisk attraktiv udformning og høj funktionalitet. Der vil også blive lagt vægt på, at husene baseres på løsninger, der kan udvikles til nye standardkoncepter og -produkter, som kan finde bred anvendelse i fremtidens lavenergibyggeri.

I forskningsprojektet følges byggerierne nøje fra projekterings- via opførelses- og ibrugtagningsfaserne til en afsluttende måling og evaluering. De indhøstede erfaringer relateres til erfaringer fra Sverige og Tyskland for tilsvarende byggerier og formidles til andre kommuner, bygherrer og rådgivere.

Intern projektleder: KET

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, arkitekter og byggemyndigheder

Samarbejdspartnere: Egedal Kommune, Cenergia Energy Consultants, Dong, Agenda21 Center

Rekvirent: Energistyrelsen, (EFP 2005), med Egedal Kommune som projektansvarlig virksomhed

Sidst opdateret 13. februar 2007