Forskningsudgivelse

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10

Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen.

Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet 2010 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement.

Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bor i nye lavenergihuse og aktører i branchen, der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri.

Flere detaljer: www.sbi.dk/Evaluering-af-energiklasserne-2015-og-2020-i-BR10

Se eller download rapporten: Evaluering af energiklasserne  2015 og 2020 i BR10 (2014).

Nyhed: Lavenergihuse opfylder forventningerne (15.08.2014)

Pressemeddelelse udsendt af Energistyrelsen 'Husejere er glade for deres lavenergihuse' (15.08.2014).

Læs artiklen: House owners’ experience and satisfaction with Danish low-energy houses (27.05.2015). 

Læs artiklen: Satisfaction with indoor climate in new Danish low-energy houses (21.08.2015).

Se også tidligere undersøgelse af beboernes oplevelser med at bo i lavenergihuse i Stenløse Syd.

Se også tidligere undersøgelse af beboernes oplevelser med at bo i lavenergihusene 'Fremtidens Parcelhuse'.

Sidst opdateret 02. december 2016