Forskningsudgivelse

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2 med 'Fremtidens Parcelhuse' som eksempel

Når man køber et lavenergihus, bør der følge en god brugervejledning med. Men det har hidtil været en mangelvare, og derfor går det ofte galt med både indeklima og varmeforbrug i en række nyopførte lavenergihuse.

I rapporten har forskere fra bl.a. SBi har kortlagt indeklimaet og energiforbruget via en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i 40 nyopførte lavenergihuse i Herfølge syd for Køge.

Mange klager over, at husene er alt for varme om sommeren, og en del klager over kulde og svingende temperaturer om vinteren i deres nye lavenergihuse. En vigtig grund til problemerne er, at beboerne ikke har fået tilstrækkelig vejledning i, hvordan de indstiller husets varmesystem og regulerer indeklimaet.

Undersøgelsen afslørede samtidig, at husene ikke lever op til det forventede lave energiforbrug. Husene brugte i gennemsnit 30 pct. mere energi, end det var beregnet. Afvigelserne skyldes først og fremmest et større varmeforbrug, end der kunne forventes ud fra den energiramme husene skulle overholde.

Trods ovenstående problemer svarede 85 pct. af beboerne, at de var tilfredse med at bo i deres lavenergihuse, og at de kunne anbefale det til andre.

Se rapporten: Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2 med 'Fremtidens parcelhus' som eksempel' (udgivet af Det Grønne Hus).

Se artiklen Occupant satisfaction with new low-energy houses (2012)

Se artiklen: Lever lavenergibyggeri op til forventningerne? (HVAC Magasinet 2013)

Artikel i Forsk30 'Mangelfuld brugervejledning' (02.2011)

Sidst opdateret 01. juli 2013