Uden for serie

Energineutralt byggeri

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Resultatet kan læses i tre mindre publikationer.

Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af udledningen af drivhusgasser og omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Danmark er på forkant i denne udvikling. 
Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri har i sin forskning siden 2009 fokuseret på en tværvidenskabelig tilgang til udvikling af nye bygningskoncepter og løsninger for energineutralt byggeri, der kan håndtere de fremtidige udfordringer.
Resultaterne er opsummeret i tre publikationer, der kan downloades her eller bestilles i tryk form.

Bestil eller download Energineutralt byggeri. Definition og fremtidig rolle i samfundet

Bestil eller download Energineutralt byggeri. Designprincipper og byggede eksempler - for enfamiliehuse

Bestil eller download Energineutralt byggeri. Tekniske løsninger

Læs mere om Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri

Forskere

Per Heiselberg, Svend Svendsen, Henrik Lund, Anne Kirkegaard Bejder, Mary-Ann Knudstrup, Rasmus Lund Jensen, Ivan Katic, Søren Østergaard Jensen

Sidst opdateret 07. januar 2015