Pjece

Det fleksible, energieffektive kontorhus

Mulighederne for energioptimering i to typiske udformninger af kontorbyggeri – stang-hus og punkt-hus – er analyseret gennem mere end 150 simuleringer i BSim programmet.

På grundlag af en lang række simuleringer er udviklet et koncept for et superoptimeret lavenergikontor. Der er installeret dagslysstyring, og både belysning og PC-udstyr har et lavt elforbrug. Ventilationssystemet er udformet med naturlig ventilation hele døgnet om sommeren og om natten i vinterhalvåret. Om vinteren benyttes mekanisk ventilation med varmegenvinding i dagtimerne.

Et kontorhus, der projekteres efter disse retningslinier, vil give brugerne et godt indeklima med ca. 90 % af årets arbejdstimer inden for den anbefalede komfortzone mellem 21,5 og 24,5 ˚C. Det samlede primærenergiforbrug er iht. BSim beregnet til ca. 70 kWh/m2 om året mod ca. 130 kWh i en ikke-optimeret referencebygning.

På denne baggrund er konkluderet, at det er muligt – uden væsentlige meromkostninger – at halvere energiforbruget og sikre et rigtigt godt indeklima, hvis der fra starten projekteres med den optimale kombination af de forskellige parametre, der er simuleret på. I opgørelsen af det samlede primærenergiforbrug indgår elforbruget med en faktor 2,5 i forhold til varmeforbruget.

Kim B. Wittchen fra SBi har deltaget i udviklingen af forskningsresultaterne, der er resulteret i pjecen Det fleksible, energieffektive kontorhus, som er udgivet af Dansk Energi i 2004.

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 08. juni 2012