Deltag i evaluering af Bygningsklasse 2020

Den frivillige Bygningsklasse 2020 har de seneste fem år været en mulighed i Bygningsreglementet, og nu ønsker Trafik- og Byggestyrelsen at evaluere ordningen med henblik på eventuelle ændringer i Bygningsreglementet.

Den frivillige Bygningsklasse 2020 har de seneste fem år været en mulighed i Bygningsreglementet, og nu ønsker Trafik- og Byggestyrelsen at evaluere ordningen med henblik på eventuelle ændringer i Bygningsreglementet.

SBi står for at gennemføre denne evaluering, og hvis du har erfaringer med Bygningsklasse 2020, vil vi invitere dig til at deltage i en lille spørgeskemaundersøgelse, som foregår online.

Undersøgelsen gennemføres som en åben undersøgelse, hvor alle aktører i branchen har mulighed for at deltage. For at få et godt resultat er det vigtigt for os, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Derfor håber vi, at du vil tage dig tid til at svare på spørgsmålene samt gøre dine kollegaer opmærksomme på undersøgelsen, så de også kan deltage.

Du kan frit bladre frem og tilbage i spørgsmålene, da systemet gemmer dine besvarelser automatisk. Du afleverer din besvarelse ved på sidste side i spørgeskemaet at trykke på ”Afslut". Du kan ændre i dine svar, ind til du trykker på ”Afslut”.

Det er ikke et krav, at du besvarer alle spørgsmålene. Vi er taknemmelige for alle input. Hvis der er spørgsmål, du har svært ved at svare på, så er det bedre, at du undlader at svare på disse spørgsmål, end at du undlader at besvare hele spørgeskemaet.

Vi vil sætte stor pris på, at du svarer senest onsdag 21. september 2016.

Alle besvarelserne vil forblive anonyme, både med hensyn til person- og virksomhedsoplysninger, så det vil ikke i afrapporteringen fremgå, hvem der har svaret hvad, og talmateriale vil kun blive brugt i en samlet statistik.

Det er vigtigt, at du svarer ud fra dine erfaringer og oplevelser.

Gennem din besvarelse har du mulighed for at bidrage til, at eventuelle uhensigtsmæssigheder ved Bygningsklasse 2020 bliver korrigeret i det næste bygningsreglement.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Besvar spørgeskemaet nu.

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Henrik N. Knudsen, seniorforsker

Deltag i evaluering af Bygningsklasse 2020

Sidst opdateret 14. september 2016