Lavenergibyggeri

Mange synes, at deres lavenergihus er alt for varmt om sommeren, og en del klager over kulde og svingende temperaturer om vinteren.
Forskningsudgivelse

Erfaringer med bygningsklasse 2020

Rapporten undersøger byggebranchens erfaringer med at bygge efter bygningsklasse 2020.

Danish building typologies and building stock analyses - Participation in the EPISCOPE project

This report provides a summary of the national input from Denmark to the EPISCOPE project supported by Intelligent Energy Europe Programme of the EU.

Forskningsudgivelse

Varmeforbrug i nye bygninger opført i perioden 2010-2013

Rapporten har kun fokus på at analysere varmeforbrugsdata for nye boligbyggerier, der forsynes med fjernvarme eller naturgas.

Forskningsudgivelse

Tenants' experiences and satisfaction with renovated and energy retrofitted social housing

The need for renovation and energy savings in Danish residential buildings is massive, especially for the large number built in the 1960s and 1970s. The potential benefits of a building renovation with a strong focus on the reduction of energy consumption are many, but not yet thoroughly studied and verified.

Forskningsudgivelse

Tenants’ experiences and satisfaction in social housing subject to comprehensive retrofitting

This report describes a Danish retrofitting project with focus on reducing the energy consumption in social housing.

Uden for serie

Energineutralt byggeri

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Resultatet kan læses i tre mindre publikationer.

Forskningsudgivelse

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10

Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen.

Forskningsudgivelse

Concerto Class 1 Questionnaire survey, Indoor climate measurement and Energy consumption

Rapporten indeholder bl.a. en spørgeskemaundersøgelse i Stenløse Syd blandt beboere i lavenergihuse.

Forskningsudgivelse

Udvikling og demonstration af Danmarks første lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus på elforbrug

Evaluering af EnergiMidts nye administrationsbygning med henblik på energiforbrug og brugertilfredshed.

Forskningsudgivelse

Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2 med 'Fremtidens Parcelhuse' som eksempel

Når man køber et lavenergihus, bør der følge en god brugervejledning med. Men det har hidtil været en mangelvare, og derfor går det ofte galt med både indeklima og varmeforbrug i en række nyopførte lavenergihuse.

IT-værktøj

BUILD UP

Buildup er en europæisk webportal for videndeling om energieffektivitet i bygninger.

Folder

Det fleksible, energieffektive kontorhus

Mulighederne for energioptimering i to typiske udformninger af kontorbyggeri – stang-hus og punkt-hus – er analyseret gennem mere end 150 simuleringer i BSim programmet.

Mærkningsordning

Green Building Council (certificering af bæredygtigt byggeri)

Målet er én fælles, frivillig certificering af bæredygtigt byggeri, som giver et sundere og mere miljørigtigt byggeri uden at påføre byggeriet væsentlige ekstraomkostninger

Forskningsudgivelse

Passivhuse i dansk kontekst. Vejledning, hjælpeværktøj og eksempler

Formålet med denne rapport er at lette realiseringen af passivhuse i Danmark, jævnfør passivhuskonceptet fra Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland.

Forskningsudgivelse

Towards very low energy buildings

En undersøgelse af konsekvenserne ved en bredere indførelse af meget lavt energiforbrug i bygninger i Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland og Storbritanien.

Forskningsudgivelse

Thresholds related to renovation of buildings

EPBD definitions and rules

Forskningsudgivelse

European national strategies to move towards very low energy buildings

The report highlights the current status on implementation of very low energy building definitions in national European Building Regulations.

Forskningsudgivelse

Measured performance of 12 demonstration projects

This paper presents the results obtained from measurements and experiences gained from interviews on 12 advanced solar low energy houses designed and built as part of the International Energy Agency (IEA) Solar Heating and Cooling Programme - Task 13.

Debat

Huse med meget lavt energiforbrug kan blive en god forretning

Der er et enormt potentiale i at opføre huse, som er markant mere energieffektive end dagens standard. Alligevel bliver byggebranchen ved med at bygge huse, der kun lige akkurat overholder lovkravene til energiforbrug.

Forskningsudgivelse

Energibesparelser i nybyggeriet

Rapporten dokumenterer, hvor langt det er muligt at reducere varme- og energibehovet i nybyggeriet ved at forbedre kendte og almindeligt anvendte byggetekniske løsninger.