Forskningsudgivelse

Grønt regnskab for boligområder

Med denne rapport foreligger der en model og en metode for opstilling af et grønt regnskab, der kan anvendes på alle typer af boliger, boligbebyggelser og boligområder.

Grønne regnskaber har vundet indpas i virksomheder, kommuner og boligområder. Med denne rapport foreligger der en model og en metode for opstilling af et grønt regnskab, der kan anvendes på alle typer af boliger, boligbebyggelser og boligområder. Et tilhørende regneark kan hjemtages på SBI´s hjemmeside 'www.sbi.dk', eller det kan opstilles ved hjælp af anvisningerne i rapporten. Rapporten henvender sig til alle, der arbejder med energiledelse, boligforvaltning, økologisk boligbyggeri, byfornyelse, miljødebat og Agenda 21-arbejde.

Pressemeddelelse:Grønne regnskaber (16.03.1999)

Download IT-værktøj: Grønt regnskab for boliger

Forskere

Ole Michael Jensen

Karsten Hansen

Sidst opdateret 29. januar 2007