Grønne regnskaber

SBi har udviklet en metode til grønt regnskab, der kan anvendes på alle typer af boligområder, da de anvendte principper er ens, uanset om det gælder opstilling af et grønt regnskab for en enfamiliebolig, et større boligkompleks eller en hel bydel.

Grønt regnskab for Hestestaldskarreen

SBi har udarbejdet grønne regnskaber i forbindelse med renoveringen af Hestestaldskarreen i København.

IT-værktøj

Grønt regnskab for skoler

IT-værktøj med regneark til beregning af nøgletal og diagrammer, som skoler kan anvende til at få overblik over, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand, papir mv.

IT-værktøj

Grønt regnskab for boliger

IT-værktøj med regneark til beregning af nøgletal og diagrammer der viser, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand samt affaldsmængder i alle typer boliger og boligområder.

Forskningsudgivelse

Grønt regnskab for Frederikssund-fingeren 1995

SBI har udviklet et grønt regnskab, som kan bruges til at beskrive, hvor man i bycirkelsamarbejdet er på vejen mod større bæredygtighed iFrederikssund-fingeren.

Forskningsudgivelse

Grønne, kommunale regnskaber

Håndbog i grønne, kommunale regnskaber viser, hvordan man nemt kan lave et grønt regnskab, som er tilpasset forholdene i den enkelte kommune og som kan bruges i det lokale Agenda 21-arbejde.

Forskningsudgivelse

Grønt regnskab for byfornyelsesområder

Publikationen indeholder de første kommenterede grønne regnskaber for boligområder, der står over for byfornyelse.

Forskningsudgivelse

Grønt regnskab for boligområder

Med denne rapport foreligger der en model og en metode for opstilling af et grønt regnskab, der kan anvendes på alle typer af boliger, boligbebyggelser og boligområder.

Forskningsudgivelse

Grønne, kommunale regnskaber i Norden

Rapporten giver en beskrivelse af de mange typer regnskaber, der er under udvikling i mange kommuner i Norden.