Konference 5. april 2016 - På vej mod en ny politik for energiforbrug i bygninger

Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug? Konference 5. april 2016, Scandic Bygholm, Horsens.

Det er velkendt i byggebranchen, at der kan være stor forskel på det energiforbrug, som en bygning har i henhold til energirammen, og det energiforbrug som faktisk viser sig, efter bygningen er taget i brug.

"I energieffektive bygninger er energiforbruget større, end det skulle være efter de normative beregninger, mens det i dårligt isolerede huse er mindre end efter beregningerne", siger professor Kirsten Gram-Hanssen fra SBi.

"Nye huse blevet så energieffektive, at yderligere markant reduktion af energiforbruget kun lader sig gøre, hvis brugen af bygningerne i højere grad tænkes ind", påpeger hun.

Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug? Og hvad skal en ny politik for energiforbrug i bygninger sigte mod? På en konference 5. april diskuterer Kirsten Gram-Hanssen og en række andre danske og internationale eksperter og beslutningstagere disse spørgsmål.

Det er gratis at deltage i konferencen, som foregår i Horsens. Grundet et begrænset antal pladser er hurtig tilmelding tilrådelig.

Konferencen er arrangeret af Aalborg Universitet i samarbejde med Insero.

Læs mere om og tilmeld dig konferencen på www.sbi.dk/userteckonference

Energy Consumption version 2

Faktisk og normativt beregnet energiforbrug i boliger med forskellige energimærker. Tallene er baseret på varmeforbrug oplyst af fjernvarme- og gasselskaber samt energimærker for 230.000 danske parcelhuse. Tallene er endnu ikke færdigbearbejdet, og særligt for de A2010- og B-mærkede nye huse forventes forskellene at være mindre end det viste, men stadig markante. "Der er dog ingen tvivl om, at det generelle billede holder, hvilket også underbygges af internationale erfaringer", siger professor Kirsten Gram-Hanssen.

Sidst opdateret 12. februar 2016