Elforbrug i skoler - nøgletal og synliggørelse

Formålet med undersøgelsen er at afdække sammenhænge mellem elforbrug og bygningsalder, skolestørrelse mv. og at gøre nøgletal tilgængelige på Internettet.

Formålet med undersøgelsen er for SBi's vedkommende:

  • at afdække væsentlige sammenhænge mellem elforbrug og bygningsalder, skolestørrelse (areal/elevtal), ventilations- og belysningsformer
  • at gøre nøgletal tilgængelige på Internettet, således at den enkelte skole har adgang til relevante nøgletal (benchmarks): skoleforbrug.dk
  • at give skolerne et værktøj i hænde, som dels kan anvendes ved energistyring, dels inddrages i undervisningen.

Undersøgelsen falder i tre dele. I første del gennemføres en statistisk analyse af elforbrug i skoler for at påvise mulige sammenhænge mellem elforbrug og skolers alder, størrelse,og udstyr. I første omgang undersøges elforbruget i alle 52 folkeskoler i Århus kommune. I anden del udvikles nøgletal (benchmarks) over danske skolers el-forbrug, som den enkelte skole eller andre interesserede kan hente hjem på Internettet. I tredje del udvikles et edb-værktøj, som skolerne kan anvende i forbindelse med energistyring og undervisning.

Projektet var blandt de i alt fire nominerede til Elforskprisen 2007.

Artikel i Forsk24: Store forskelle i skolers energiforbrug (06.2007)

Artikel i Forsk24: Energifråds i byggeriet er unødvendigt (06.2007)

Intern projektleder: OMJ

Målgruppe: Energirådgivere, skoler og undervisere i folkeskolen

Samarbejdspartnere: Århus kommune, skoleforvaltningen samt elselskabet NRGi (erhvervsafdelingen)

Rekvirent: ELFOR, PSO-midler

Sidst opdateret 22. juni 2007