El til opvarmning kan blive begunstiget i fremtiden

AvedøreBeregningsteknisk vil det i fremtiden være mest energieffektivt at anvende direkte el i form af varmepumper frem for fjernvarme til opvarmning af bygninger. Det kan blive konsekvensen, hvis et udkast til nyt EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) med nye regler for beregning af energifaktorer træder i kraft.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra SBi, der fremskriver energifaktorerne for hhv. el og fjernvarme frem mod år 2050 på baggrund af eksisterende og nye EU-regler.

For begge scenarier viser beregningerne, at el-faktoren vil falde frem mod år 2050 på grund af planlagt udbygning med vindmøller i el-systemet, mens fjernvarmefaktoren omvendt vil stige i forhold til de nuværende niveauer.

De nye regler vil derfor både udfordre balancen mellem fjernvarme og varmepumpeopvarmning samt energieffektivisering i bygningerne i forhold til forbrug af vedvarende energi.

Læs rapport: Energifaktorer ved energiberegning.

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 24. marts 2017