Forskningsudgivelse

Energifaktorer ved energiberegning

Rapporten fremskriver energifaktorerne for hhv. el og fjernvarme frem mod år 2050.

AvedøreAnalysen er gennemført på baggrund af eksisterende regler om brug af totale energifaktorer og eventuelle nye regler i udkast til fremtidigt EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) om brug af primærenergifaktorer, hvor den vedvarende energiandel er trukket fra.

For begge scenarier viser beregningerne, at el-faktoren vil falde frem mod 2050 på grund af planlagt udbygning med vindmøller i el-systemet, mens fjernvarmefaktoren omvendt vil stige i forhold til de nuværende niveauer. 

Se rapporten 'Energifaktorer ved energiberegning' (2017).

Læs nyhed: El til opvarmning kan blive begunstiget i fremtiden (marts 2017).

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 24. marts 2017