Forskningsudgivelse

Commissioning af installationer

Der er risiko for et stort energispild, hvis de tekniske installationer i en bygning ikke er indstillet korrekt, og derfor ikke arbejder sammen.

Som led i Energistyrelsen Strategi for energirenovering af bygninger, undersøger denne rapport, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om anvendelse af commissioning efter standarden DS 3090, som beskriver hvordan det dokumenteres, at en bygnings tekniske installationer er energieffektive.

Rapporten beskriver erfaringer med commissioning og hvilke andre metoder, der er på området. Den afdækker gevinster ved commissioning i forbindelse med nybyggeri, og hvilke omkostninger der forventes at blive pålagt ved implementering af et krav. Desuden kommer rapporten med anbefalinger til, hvilke krav der kan stilles til afprøvning, vedligeholdelse og driftskontrol af installationer før en ny bygning tages i brug.

Se eller download 'Commissioning af installationer. Erfaringsopsamling' (2015)

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 07. december 2015