Bygningsintegreret energiforsyning

Projekt, hvis formål bl.a. er at vurdere udvalgte løsninger på bygningsintegreret energiforsyning med hensyn til ydelse, miljø og økonomi samt løsningernes forsyningssikkerhed, reduktion af spidsbelastninger og interaktion med energiforsyningsnettet.

Formålet med projektet er at vurdere udvalgte løsninger på bygningsintegreret energiforsyning med hensyn til ydelse, miljø og økonomi, i anden række de valgte løsningers robusthed med hensyn til forsyningssikkerhed, reduktion af spidsbelastninger og interaktion med de overordnede energiforsyningsnet. Derudover skal det være formålet med projektet at vurdere, om bygningsintegreret energiforsyning generelt vil kunne bidrage til overholdelse af energirammen for bygninger, jf. de skærpelser af kravene til bygningsreglements energibestemmelser, der forventes fremover. Formidles gennem internationale artikler og konferencer, samt branchens fagtidsskrifter.

Intern projektleder: OMJ

Målgruppe: Byggeforskningen, entreprenører og byggefirmaer, producenter af vedvarende energikilde samt brændselsceller, Energistyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Samarbejdspartnere: De formaliserede samarbejdspartnere er: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Risø Systemanalyse og Teknologisk Institut

Rekvirent: Energistyrelsen

Sidst opdateret 04. juli 2007