Boligopvarmning ved brændefyring. Energieffektivitet og indeklima

En undersøgelse af, hvordan moderne enfamiliehuse med god isolering spiller sammen med brændeovne med hensyn til risiko for overophedning og partikelforurening af indeluften.

Hvis brændeovne skal spille en rolle i fremtidens lavenergihuse, skal der fremstilles ovne med kun den halve effekt af de ovne, der findes på markedet i dag, for husene har et meget lille behov for tilførsel af varme. Men selv en brændeovn med lille varmeffekt er ikke uproblematisk, da ovnen let kan afgive store mængder partikler til indeklimaet i optændingsøjeblikket, især når husene er forsynet med mekanisk ventilation, som typisk er tilfældet i nye lavenergihuse.

Forskere fra SBi har undersøgt, hvordan moderne enfamiliehuse med god isolering spiller sammen med brændeovne med hensyn til risiko for overophedning og partikelforurening af indeluften.

Udgangspunktet for undersøgelsen var syv moderne brændeovne, der blev opstillet i seks nye huse (opført mellem 2001 og 2008) og et ældre hus (opført i 1977). De to ovne var murede stenovne, såkaldte masseovne. I to vintre blev ovnenes energieffektivitet og udledning af partikler til indeluften ved optænding og brug undersøgt.

Hent rapporten 'Boligopvarmning ved brændefyring. Energieffektivitet og indeklima, der er udgivet af Miljøstyrelsen (2012).

Artikel i Forsk 3: Brændeovne er malplacerede i lavenergihuse (08.2012)

Pressemeddelelse: Brændeovne er malplacerede i lavenergihuse (18.09. 2012)

Sidst opdateret 18. september 2012