Automatisk fremløbstemperaturstyring til varmeinstallationer

Rapporten undersøger, om der kan stilles krav om installation af automatik til fremløbstemperaturstyring efter udetemperaturen i nye enfamiliehuse.

Ca. 700.000 brugerinstallationer hos fjernvarmeforbrugere er ikke forsynet med automatik, der kan tilpasse fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Hertil kommer, at nye installationer i enfamiliehuse i stor udstrækning fortsat installeres uden automatik. Den manglende automatik må formodes at forøge fjernvarmeforbruget.

Det er projektets formål at dokumentere, om det er rentabelt for forbrugerne, hvis der i varmenormen stilles krav om automatisk fremløbstemperaturregulering til nye varmeinstallationer i enfamiliehuse. Konklusionen er, at der med rimelighed kan stilles krav om installation af automatik til fremløbstemperaturstyring efter udetemperaturen.

Se eller download rapporten: 'Automatisk fremløbstemperaturstyring til varmeinstallationer' (2012).

Sidst opdateret 03. september 2012