Videncenter

Videncenter for energibesparelser i bygninger

I videncentret kan håndværkere, entreprenører, rådgivere og konsulenter hente gratis oplysninger om, hvordan energirenovering og energieffektivisering af eksisterende og nye bygninger kan gøres mest hensigtsmæssigt.

Nyt videncenter

Nu er dørene slået op for et helt nyt videncenter for energibesparelser i bygninger.

Her kan håndværkere, entreprenører, rådgivere og konsulenter hente gratis oplysninger om energirenovering og energieffektivisering. Her kan man finde viden om, hvordan man energirenoverer eksisterende bygninger mest hensigtsmæssigt i forhold til materialevalg, tekniske løsninger, metoder og omfang og hvordan man kan energieffektivisere nye bygninger.

Bag centret står et konsortium bestående af Statens Byggeforskningsinstitut, Teknologisk Institut, firmaet Viegand & Maagøe, AAU's Institut for Byggeri og Anlæg samt KommunikationsKompagniet. Desuden er DTU-BYG, Dansk Energi og Sebra faste underleverandører. Konsortiet vandt Energiministeriets udbud af drift af videncentret, der løber frem til 2011.

Med det nye videncenter er det hensigten at kvalificere håndværkere og rådgivere til at kunne tilbyde bygherren en sikker, nem og billig energibesparende løsning, som tilfredsstiller slutbrugerens krav til kvalitet og økonomi.

Baggrunden for videncentret er, at det i den energipolitiske aftale fra februar 2008 blev bestemt, at energiforbruget skal reduceres med 25 pct., og vedvarende energi skal øges til 30 pct. frem til 2025. Energibesparelserne skal bl.a. hentes i landets bygninger, der står for næsten halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug.

Men for at energibesparelserne skal blive en realitet, er man nødt til at klæde byggeriets parter noget bedre på til udfordringen. Den omfattende viden, om hvordan man med succes gennemfører energibesparelser, bliver systematiseret og let at gå til i det nye center. Videncentret vil løbende indsamle, sammenfatte og bearbejde alt tilgængeligt viden på området, så byggeriets aktører kun skal gå ét sted hen for at få adgang til værktøjer, gode løsninger, viden og undervisning. Det vil ske via telefonisk kontakt til centret og en ny hjemmeside.

Se hjemmesiden Videncenter for energibesparelser i bygninger

Siden udbygges konstant, så hold øje med den. Til centret er også knyttet en telefontjeneste, der er åben dagligt for byggebranchen på tlf. 72 20 22 55 fra kl. 9-16, fredage fra 9-14 for spørgsmål om energi i bygninger.

BR10 Værktøj

På hjemmesiden findes et værktøj, der skal hjælpe praktikere med at tolke bestemmelserne i BR10 med hensyn til efterisolering af en-familiehuse. FInd BR10-værktøj på http://krav.byggeriogenergi.dk/ .
Sidst opdateret 06. juni 2012