Udtjente bygninger og bygningsrenovering. Netværk for energirenovering

Rapporten giver nogle opgørelser, der kan være med til at belyse omfanget af udtjente bygninger med lav bygningsværdi og dårlig energimæssig stand svarende til et energimærke F eller G.

En stigende tendens har vist sig i de senere år for nedrivning af udtjente bygninger beliggende i eller tæt på de største byer. En tilsvarende stigende nedrivningstendens vil formentlig også kunne forventes i yderområderne i de kommende år, hvor udtjente bygninger er svære at sælge på grund af befolkningens generelle ønske om at bo i eller tættere på de største byer.

Denne rapport giver nogle opgørelser, der kan være med til at belyse omfanget af udtjente bygninger med lav bygningsværdi og dårlig energimæssig stand svarende til et energimærke F eller G. Opgørelserne er primært fokuseret på lave boliger, dvs. stuehuse, enfamiliehuse og rækkehuse

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen og er målrettet deltagerne i netværket for energirenovering,
især byggebranchen og styrelserne samt de politiske beslutningstagere.

Se eller download rapporten: 'Udtjente bygninger og energirenovering' (2013).

Sidst opdateret 07. januar 2014