Totalkoncept

’Totalkoncept’ er betegnelsen for en metode med tilhørende værktøj, som kan skabe et bedre grundlag for beslutninger om investeringer i energirenovering.

’Totalkoncept’ er betegnelsen for en metode med tilhørende værktøj, som kan skabe et bedre grundlag for beslutninger om investeringer i energirenovering.

Metoden fokuserer på at nedbringe eksisterende bygningers varme- og elbehov gennem omkostningseffektive løsningspakker.

Metoden adskiller sig fra kendte metoder ved, at energirenoveringen ses i et holistisk perspektiv.

Fremgangsmåden i ’Totalkoncept’ består af tre etaper:

  • I første etape udformes og beskrives pakkeløsninger, og der tages beslutning om gennemførelse af alle eller udvalgte løsninger.
  • I anden etape realiseres de valgte løsninger.
  • I tredje etape foretages måling og kontrol af, om den forventede effekt af foranstaltningerne er opnået, og hvis ikke, må årsagen klarlægges, og eventuelle fejl og mangler rettes og udbedres.

 

Forskere

Alireza Afshari

For yderligere information, se http://totalconcept.info/

Sidst opdateret 09. januar 2015