Task Force. Netværk for energirenovering

Rapporten præsenterer eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

I rapporten præsenteres eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

Rapporten er den første af en række analyser inden for emnet og består af en kort sammenfatning af fem kerneområder samt en bruttolitteraturliste inklusiv opsummering af den mest centrale litteratur inden for disse emner. De fem områder er:

  • Besparelsespotentialer i bygningsmassen
  • Energirenoveringseksempler - erfaring og evaluering
  • Nye bygnings- og installationsteknologier
  • Energiforsyning - på selve bygningen og fra net
  • Barrierer, virkemidler og incitamenter.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen i forbindelse med etablering af netværk for energirenovering især rettet mod byggebranchen og styrelser samt politiske beslutningstagere.

Se eller download rapporten: 'Task Force. Netværk for energirenovering' (2012).

Sidst opdateret 18. september 2012