Forskningsudgivelse

Tæthed i eksisterende bygninger

Konsekvenserne af en ikke tilstrækkelig tæt klimaskærm er et større energiforbrug og ofte et ringere indeklima end forventet.

Klimaskærmens tæthed har blandt andet betydning for en effektiv udnyttelse af varmegenvindingen og mulighederne for at styre ventilationen. En påtænkt (energi)renovering af en bygning indbefatter blandt andet estimering af klimaskærmens tæthed. Estimeringen indgår som et led i beregning af energibesparelsespotentialet. Denne analyse giver en struktureret samling af tilfældigt udvalgte resultater af tæthedsprøvninger i eksisterende bygninger. Analysen er udført for Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen, og analysen indgår som en del af centrets arbejde med at samle og formidle viden, med henblik på at understøtte den samlede energispareindsats i Danmark.

Læs rapporten: 'Tæthed i eksisterende bygninger - Analyse af målte værdier' (2015)

Sidst opdateret 08. februar 2016