Her er der utætheder i enfamiliehuse

Tæthed af klimaskærmen i eksisterende boligerLoftlemme, listelofter og skorstensgennemføringer. Det er de steder, hvor der er stor sandsynlighed for at finde utætheder i eksisterende enfamiliehuse.

Det viser en ny rapport fra SBi med resultater af tæthedsprøvninger i 16 fritliggende enfamiliehuse, to rækkehuse og to lejligheder fra perioden 1880-2007. Alle med naturlig ventilation.

Prøvningerne ligger i intervallet 1,1-5,8 l/s·m² ved 50 Pa, men udgør ikke et tilstrækkeligt stort datagrundlag til, at der kan gives en sammenhæng mellem graden af tæthed og bestemte bygningstypologier.

Ventilationsmålinger i 18 af boligerne viste desuden, at nuværende krav til udelufttilførsel på 0,3 l/s pr. m² ikke overholdes i de undersøgte boliger.

Rapporten indeholder desuden en beskrivelse af regler og standarder vedrørende tæthed og ventilation i boliger. Projektet er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut for Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen.

Læs rapporten: 'Tæthed af klimaskærmen i eksisterende boliger'.

Sidst opdateret 17. juni 2016