Afsluttet forskningsprojekt

TABULA projektet

Formålet med IEE-projektet TABULA er at skabe en ensartet struktur for europæiske bygningstypologier. Hvert deltagende land vil på dette grundlag udvikle en national bygningstypologi, bestående af et sæt af modelbygninger med karakteristiske energirelaterede egenskaber.

Formål med projektet

I TABULA projektet skal der etableres en struktur for harmoniseret identifikation af bygningstypologier i EU. Blandt resultaterne vil blive et sæt af repræsentative bygninger mht. energimæssig ydelse og en model for hele bygningsmassen. Resultaterne vil vise effekten af energibesparende foranstaltninger.

TABULA består af følgende delopgaver:

  • Indsamle information om eksisterende bygningstypologier.
  • Identificere fælles struktur for nationale bygningstypologier.
  • Udfylde strukturen med data fra typiske bygninger og installationer.
  • Identificere muligheder for løbende opdatering af information og frekvenser for bygningstypologier og installationer.
  • Gennemføre analyser for energibesparelsespotentialer for større dele af bygningsmassen.
  • Udvide metoden til andre lande end dem som deltager i TABULA projektet.
  • Etablere et web baseret værktøj som kan demonstrere de udviklede metoder.

På langt sigt er det planen at de identificerede bygningstypologier skal blive en offentligt tilgængelig datakilde der forudsiger potentielle energibesparelser og reduktioner i udledningen af CO2 for alle europæiske lande/regioner.

Den danske indsats i TABULA er rapporteret i "Danish building typologies - Participation in the TABULA project".

Projektet løber til udgangen af juli 2012.

Partnere

Institute for Housing and Environment, Darmstadt, Tyskland (koordinator); National Observatory of Athens, Grækenland; Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Sloventien; Politecnico di Torino - Department of Energetics, Italien; Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie / French Energy and Environment Agency, Frankrig; Energy Action Limited, Irland; Flemish Institute of Technological Research, Belgien; Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA / National Energy Conservation Agency, Polen; Austrian Energy Agency, Østrig; SOFIA ENERGY AGENCY, Bulgarien; Mälardalens univeristy, Sverige; STU-K, Tjekkiet


Eksternt link til projektetes hjemmeside: http://www.building-typology.eu/

Læs mere om TABULA projektet (pdf)

Projektet er videreført i projektet EPISCOPE.

Sidst opdateret 22. november 2013