Hjælp til anvendelse af renoveringsklasser

I Bygningsreglement 2015 (BR15) introduceres et nyt redskab til at opnå
energibesparelser i eksisterende bygninger. Det sker med indførelse af frivillige renoveringsklasser, der bliver et alternativ til at opfylde specifikke krav til de enkelte bygningsdele, fx efterisolering.

Renoveringsklasserne for eksisterende bygninger giver bygningsejere fleksibilitet 
ved større renoveringsprojekter, fordi det er muligt frit at vælge hvilke bygningsdele, som i det konkrete byggeri bedst energiforbedres, så længe bygningens samlede energiforbrug nedbringes.

I tilknytning til BR15 har SBi for Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en kort vejledning med eksempler på, hvordan renoveringsklasserne kan anvendes i praksis.

Læs vejledningen: Renoveringsklasser for eksisterende bygninger - Vejledning og eksempler (2015).

Forskere

Jesper Kragh

Sidst opdateret 09. februar 2016