Forskningsudgivelse

Renoveringsklasser for eksisterende bygninger - Vejledning og eksempler

Denne rapport er en kort vejledning i brugen af de frivillige renoveringsklasser i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Rapporten beskriver kravene for at en bygning kan opnå betegnelserne renoveringsklasse 1 eller 2 og supplerer desuden med et par eksempler på bygningsrenoveringer, der viser, hvordan kravene kan opfyldes.

Renoveringsklasserne kan anvendes til dokumentation af, at bygningsreglementets krav om energibesparelser ved ombygning er opfyldt. Renoveringsklasserne i BR15, kapitel 7.4.3, er således et alternativ til opfyldelse af komponentkravene i kap. 7.4.2, stk. 1.

Læs rapporten: Renoveringsklasser for eksisterende bygninger - Vejledning og eksempler (2016)

Forskere

Jesper Kragh

Sidst opdateret 21. januar 2016