Forskningsudgivelse

Renoveringsklasser for eksisterende byggeri

Denne rapport undersøger gennem en række beregningsmodeller af eksempelbygninger mulighederne for at indføre frivillige renoveringsklasser i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Formålet med de frivillige renoveringsklasser er at give et alternativ i større renoveringsprojekter, hvor opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav for mindste varmeisoleringsniveau er eneste mulighed efter de nuværende regler i Bygningsreglement 2010 (BR10). 

Læs rapporten: SBi 2015:06, Renoveringsklasser for eksisterende byggeri (2015)

Forskere

Jesper Kragh

Sidst opdateret 19. juni 2015