Forskningsudgivelse

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri

Kortlægning af besparelsespotentialer og omkostninger i forbindelse med energibesparesler i forskellige bygningstyper og alderskatagorier.

Rapporten beskriver tre scenarier for energiforbedring af fem udvalgte bygningskategorier i Danmark. Rapporten præsenterer de beregnede energibesparelser. Desuden estimerer den omkostningerne forbundet med at opnå besparelserne. Datagrundlaget bygger på registreringer i energimærkningsdatabasen, som er indhentet i perioden 2006 til slutningen af 2008. Data er ved hjælp af informationer i BBR-registeret samt fra Danmarks statistik ekstrapoleret til hele Danmark.

Se eller download rapporten: 'Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri' (2009)

Se pressemeddelelsen: 'Sådan kan der spares energi i bygninger' (23.02. 2009).

Artikel i Forsk26: Sådan kan der spares energi i bygninger (11.2009)

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 17. august 2010