Overholdelse af kravene i bygningsreglementet. Netværk for energirenovering

En undersøgelse af hvorvidt parcelhusejere og kommuner overholder bygningsreglementets krav om efterisolering i forbindelse med renoveringsopgaver.

Med udgangspunkt i kvalitative interview med håndværkere, kommuner, parcelhusejere og nøglepersoner undersøges det i denne rapport, om bestemmelserne i BR10 omkring energieffektivisering ved renovering af bygninger følges. Rapporten konkluderer, at der blandt parcelhusene findes en del eksempler på, at der ikke efterisoleres i forbindelse med renoveringsopgaver, sådan som bygningsreglementet ellers foreskriver, hvorimod de kommunale bygninger oftest overholder kravene. Rapportens konklusioner peger på, at en forenkling af reglementet sammen med en bedre oplysning særligt blandt håndværkere kan anbefales, men at bygningsreglementets bestemmelser også skal ses i sammenhæng med andre typer af virkemidler.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen og er målrettet deltagerne i netværket for energirenovering, især byggebranchen og styrelserne samt de politiske beslutningstagere.

Se eller download rapporten: 'Overholdelse af kravene i bygningsreglementet. Netværk for energirenovering' (01. 2013).

Sidst opdateret 31. januar 2013